• Kobieta ma prawo do swobodnego karmienia piersią w miejscu publicznym
  • Prawo polskie nie zabrania aktu karmienia piersią w jakimkolwiek miejscu publicznym, tak więc osoby wywierające na mamie karmiącej presję aby zmieniła miejsce karmienia, działają bezprawnie
  • Osoby takie, upominając karmiącą mamę i sugerując jej zmianę miejsca karmienia, naruszają jej prawo do swobodnego karmienia. Jeśli mama karmiąca poczuje się zastraszana i jeśli ma miejsce agresywne zachowanie, dopuszczalne jest w takiej sytuacji wezwanie policji
  • Osoba wyproszona ma prawo dochodzenia odszkodowania od właściciela obiektu. Osoby doświadczające dyskryminacji mogą również składać skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Wyproszenie matki karmiącej z centrum handlowego może być również uznane za przejaw dyskryminacji ze względu na macierzyństwo i ze względu na płeć. Zgodnie z ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania zakazane jest m.in. nierówne traktowanie ze względu na płeć w dostępie do usług – w tym przypadku usług centrum handlowego.
  • Ofiary takiej dyskryminacji mogą się domagać odszkodowania na podstawie tej ustawy czy nawet zadośćuczynienia na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Dodatkowo przedsiębiorca prowadzący centrum handlowe może zostać ukarany grzywną za popełnienie wykroczenia z art. 138 Kodeksu wykroczeń, polegającego na odmowie świadczenia usługi bez uzasadnionej przyczyny.

0 thoughts on “Polskie prawo wobec karmienia piersią w miejscach publicznych

  1. Według polskiego prawa za obnażanie ciała w miejscach publicznych grozi mandat do 500 zł. O fakcie, że ktoś naruszył „nagi” paragraf może poinformować władze każdy, kto poczuł się zgorszony widokiem nieosłoniętego kawałka ciała innego człowieka. W każdej chwili każdy z nas ma prawo zawiadomić policję lub straż miejską, jeśli zauważymy osobę odsłaniającą publicznie intymne części ciała! Np. w restauracji, komunikacji miejskiej, parku, galerii handlowej, kawiarni. Osoba taka będzie odpowiadała z art. 51 k.w. lub art. 140 k.w. Warto więc, żeby ludzie (w tym prowokacyjnie i obscenicznie zachowujące się matki!) mieli tego świadomość, zanim zostaną postawieni przed faktem dokonanym. Warto również wiedzieć, że według przepisów nie liczy się cel wykroczenia (w tym przypadku nakarmienie niemowlęcia), tylko sam fakt wykroczenia (publiczne odsłonięcie intymnej części ciała). Skrajne przypadki, jak np. paradowanie całkiem nago po ulicy, zagrożone są grzywną w wysokości 1500 zł lub aresztem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *